Η «ΛΥΣΣΑ» ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ BUAP, ΠΟΥΕΜΠΛΑ, ΜΕΞΙΚΟ

Por un cine autogestionado, contra la mercancía
RABIA
Una película por la memoria histórica y la consciencia colectiva

Proyección de la película y posterior debate
con la participación de l@s compañer@s de Lyssa Crew (desde grecia)
con temática:
‘’La creación colectiva y las producciones autogestionadas en las antípodas de la cultura del espectáculo y la mercancía’’

Viernes 20 Enero 2017, 16:00
Auditorio A del edificio de la Aduana Vieja
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades – BUAP
2 Oriente No. 409, Centro Histórico, Puebla, Mexico

lyssa.espivblogs.net

LYSSA CREW/+TEXNIA-