η λυσσα

Η Λύσσα, με την κυριολεκτική και την μεταφορική της έννοια, απασχολεί τους ανθρώπους και αναφέρεται ιστορικά αρκετά συχνά, σε διάφορες κοινωνίες και χρόνους. Η χρήση της ως έννοια, σήμαινε/απέδιδε  εξ αρχής συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και για πολλούς αιώνες περιβαλλόταν από ένα πέπλο μυστηρίου και άγνοιας,  τόσο για την αιτία της, όσο και για την αντιμετώπιση της. Αυτή η ασθένεια, που μεταδιδόταν από τα ζώα στους ανθρώπους κάνοντας τους να χάσουν τα λογικά τους, διέγειρε τους φόβους, την φαντασία και τις δοξασίες περί «θεϊκής» προέλευσης της. Επιχειρούμε να φωτίσουμε μερικές πλευρές αυτής της μυστηριώδους ασθένειας -που οι άνθρωποι πίστευαν πως προσβάλει «το λογικό»- καθώς και τον τρόπο που έχει καταγραφεί ιστορικά και κοινωνικά μέχρι σήμερα.